Actievoorwaarden

1. Algemeen

 • Deze Decathlon giftcard-actie met aankoopverplichting wordt georganiseerd door Arla Foods B.V. gevestigd te Nijkerk (hierna: “Arla”). De actie dient ter promotie van Melkunie Protein.
 • Deze actie loopt van 1 januari 2023 00:00 uur tot en met 31 januari 2023 23:59 uur. Je kunt je kassabon uploaden t/m 14 februari 2023 23:59 uur.
 • Door deelname aan deze actie wordt de deelnemer geacht op de hoogte te zijn van deze actievoorwaarden en verklaart de deelnemer zich akkoord met deze actievoorwaarden.
 • De Organisator is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving de Actievoorwaarden gedurende de looptijd van de Actie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de Actie te staken, te wijzigen of aan te passen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder dat de Organisator daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de deelnemers. Wijziging of aanpassing van de Actievoorwaarden en staking, wijziging of aanpassing van de Actie zal door de Organisator bekendgemaakt worden via de Actiewebsite.
 • Indien één of meer bepalingen van de Actievoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, is de Organisator gerechtigd één of meer vervangende bepalingen vast te stellen, die zo veel mogelijk de aard en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benaderen zonder zelf nietig of vernietigbaar te zijn.
 • Op de Actievoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actievoorwaarden, de Actiewebsite of de Actie dienen te worden voorgelegd aan een bevoegde rechter.
 • Arla behoudt zich te allen tijde het recht voor om deelnemers, om haar motiverende redenen, van deelname uit te sluiten en om een giftcard niet te verstrekken, in het bijzonder indien Arla misbruik door de deelnemer vermoedt. De deelnemer kan in die gevallen geen aanspraak op enige (schade)vergoeding maken.
 • In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door Arla.
 • De Organisator heeft alle maatregelen op technisch, organisatorisch en administratief gebied getroffen om de Actie zonder problemen te laten verlopen. Mocht de Actie desondanks tijdelijk onderbroken of eventueel stopgezet moeten worden, dan neemt de Organisator uitdrukkelijk afstand van alle verantwoordelijkheid en hebben deelnemers aan de Actie geen recht op schadevergoeding. Met betrekking tot de deelname aan de Actie, de gevolgen en de uitvoering daarvan, ziet de deelnemer af van iedere rechtsvordering tegen partners, sponsoren en medewerkers die direct of indirect betrokken zijn bij de Organisator.
 • De Organisator kan onder geen beding verantwoordelijk worden gesteld voor het niet (tijdig) beantwoorden van vragen.
 • Niets uit de inhoud van de Actie dan wel publicatie mag worden verveelvoudigd of gepubliceerd, zonder uitdrukkelijke toestemming van de makers.
 • Deze actie is geen kansspel in de zin van de Wet op de Kansspelen.2. De Actie

 • Om een Decathlon giftcard t.w.v. 5,00 euro te ontvangen dien je, gedurende de actieperiode (1 januari 2023 00:00 uur tot en met 31 januari 2023 23:59 uur) voor (minimaal) 5 euro aan Melkunie PROTEIN aankopen te doen bij één van de deelnemende retailers in Nederland: Albert Heijn, Jumbo, Plus, Dirk, Coop, Poiesz, Jan Linders, Nettorama, Deka, Hoogvliet, Spar, Vomar, Boni, Boon, Picnic, Gorillas, Flink en Getir. Upload je kassabon (aankoopbewijs) voor 14 februari 2023 23:59 uur op de website www.melkunie.nl/protein/actie . Je ontvangt jouw Decathlon giftcard, in de vorm van een kortingscode, uiterlijk binnen 3 werkdagen per email nadat je de aanvraag hebt ingediend via www.melkunie.nl/protein/actie en je voldoet aan de voorwaarden. Voor de giftcards geldt op=op.
 • Je kassabon moet goed leesbaar zijn; de naam van de winkel, je aangekochte producten, de datum en transactiegegevens dienen goed zichtbaar te zijn. Het systeem leest deze gegevens uit en zonder deze gegevens of wanneer deze gegevens niet leesbaar zijn kan de aanvraag niet in behandeling genomen worden.
 • De deelnemende Melkunie PROTEIN actieproducten dienen op te tellen tot minimaal 5 euro welke allemaal op dezelfde kassabon staan vermeldt. Je mag geen kassabonnen combineren.
 • Je ontvangt je giftcard in de vorm van een kortingscode t.w.v. 5 euro per e-mail. De kortingscode is zowel in de online winkel als in de fysieke winkels van Decathlon te gebruiken.
 • De Decathlon giftcard is geldig t/m 28 februari 2023.
 • De giftcard is alleen voor persoonlijk gebruik.
 • Per huishouden kan 1 aanvraag worden gedaan. Om twijfel te voorkomen: een ‘huishouden’ wordt gezien als een uniek emailadres en/of IPadres. Voor de giftcards geldt op=op.
 • Op de giftcard zijn de Decathlon voorwaarden van toepassing.
 • De giftcard of de restwaarde is niet inwisselbaar voor geld.
 • Je kunt de giftcard gebruiken op het gehele Decathlon assortiment.
 • Deze actie is uitsluitend geldig in Nederland
 • Je kunt de giftcard in één keer besteden of meerdere keren gebruiken totdat het saldo op is. Je kunt betalingen met de giftcard ook combineren met een andere betaalmethodes in de winkel of op Decathlon.nl. Op de giftcards zijn de algemene voorwaarden cadeaubon van Decathlon van toepassing: https://www.decathlon.nl/help/services/_/R-a-algemene-voorwaarden-cadeaubon.
 • De persoonsgegevens die worden gevraagd om je aanvraag te kunnen verwerken worden binnen 3 maanden na afloop van de actie verwijderd. Je persoonsgegevens worden niet doorverkocht of gebruikt voor andere doeleinden dan voor de verwerking van jouw aanvraag. Door deel te nemen aan deze actie ga je hiermee akkoord.
 • Arla is niet aansprakelijk voor een voortijdige uitverkoop van de actieproducten.
 • Bewaar de kassabon tot je de giftcard hebt ontvangen. We kunnen de kassabon als bewijs opvragen.3. Deelnemen

 • Ga naar www.melkunie.nl/protein/actie
 • Klik op de button “Upload hier je kassabon”
 • Vul de gevraagde persoonsgegevens in
 • Upload je kassabon; Je aankoop heeft plaatsgevonden tussen 1 januari 2023 00:00 uur en 31 januari 2023 23:59 uur
 • Verstuur je aanvraag voor 14 februari 2023 23:59 uur4. Overig

 • Als je vragen hebt over deze actie of over je deelname dan kun je contact opnemen via info@ffo.nl of via telefoonnummer 033-2542120 (normale gesprekskosten).
 • Op uiterlijk 30 april 2023 worden de gegevens van alle deelnemers geanonimiseerd, heb je nog vragen die betrekking hebben op deze actie of jouw deelname? Stel deze dan voor die datum, hierna kunnen we je helaas niet meer helpen en vervalt je recht op een giftcard.
 • Door deelname aan deze actie verklaar je je akkoord met de actievoorwaarden.5. Deelnemende producten
Klik hier voor een overzicht van de deelnemende actieproducten.