Disclaimer

Voor alle duidelijkheid wijst Arla Foods B.V. ten aanzien van deze actiesite (www.www.melkunie.nl/protein/actie.nl) u op het volgende:
Deze website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Arla Foods B.V. en/of de door hen ingeschakelde hulppersonen en/of derden. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiŽren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Arla Foods B.V. en/of door hen ingeschakelde derden. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

Hoewel bij de samenstelling van deze site de grootste zorgvuldigheid betracht is, kan Arla Foods B.V. en de door hen ingeschakelde hulppersonen en/of derden niet garanderen dat de informatie compleet, actueel en/of accuraat is. Arla Foods B.V. en de door hen ingeschakelde hulppersonen en/of derden aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door gebruik van de informatie die op deze site te vinden is, alsmede de sites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden en die via deze site toegankelijk zijn.

De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Arla Foods B.V. en de door hen ingeschakelde hulppersonen en/of derden behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Arla Foods B.V., welke geen eigendom zijn van Arla Foods B.V. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van Arla Foods B.V.